i.v.m. vakantie worden bestellingen op 08-08 verzonden
i.v.m. vakantie worden bestellingen op 08-08 verzonden
Illegaal Vuurwerk

Illegaal Vuurwerk

Illegaal vuurwerk

Iedereen kent het wel: illegaal vuurwerk. Je houdt van dit gevaarlijke soort vuurwerk, of je hebt er een hekel aan. Illegaal vuurwerk is bij de Nederlandse wet verboden, en zorgt jaarlijks voor vele ongelukken en slachtoffers.

Waarom is illegaal vuurwerk illegaal

In Nederland verstaat men onder illegaal vuurwerk onder andere strijkers, nitraten, cobra’s en lawinepijlen. Daarnaast komen er elk jaar steeds meer illegale soorten vuurwerk bij, en verdwijnen er ook weer een aantal. Iedereen weet dat deze soorten vuurwerk illegaal zijn, maar de mensen die het afsteken zien de gevaren van het vuurwerk niet in, of hebben maling aan het feit dat het illegaal is en bij verkeerd gebruik ernstige ongelukken kan veroorzaken.

Wanneer is vuurwerk illegaal

Zoals het woord illegaal al duidelijk maakt, is al het illegale vuurwerk in Nederland verboden. Je mag dit type vuurwerk niet kopen, verkopen, in bezit hebben, opslaan, vervoeren of afsteken. Maar wanneer krijgt vuurwerk nu de sticker ‘illegaal’ opgeplakt? Er zijn verschillende redenen waarom vuurwerk als illegaal bestempeld kan en moet worden:

- Er is geen Nederlandse gebruiksaanwijzing aanwezig. Mensen kunnen de gebruiksaanwijzing dus niet begrijpen en daardoor het vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken.
- Het vuurwerk bevat te veel kruit. Het vuurwerk valt hiermee dan onder de categorie professioneel vuurwerk en mag alleen door gespecialiseerde bedrijven worden afgestoken worden op door de gemeente vastgestelde plaatsen.
- Als er in het knalvuurwerk flash aanwezig is. De flash zorgt jaarlijks voor vele duizenden slachtoffers wereldwijd.
- Het knalvuurwerk heeft een strijkkop. De kans op ongelukken is hierbij vele malen groter, omdat het vuurwerk in de hand gehouden moet worden tijdens het afsteken.
- De knal is te hard. Als het geluidsniveau van de knal boven de maximaal vastgestelde waarde van 156 decibel komt, wordt het vuurwerk bestempeld als illegaal.
strijkers

Ongelukken met illegaal vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling 2013/2014 zijn er in Nederland 700 mensen slachtoffer geworden van ongelukken met vuurwerk. Deze mensen zijn hiervoor behandeld in een ziekenhuis. Dit aantal is in werkelijkheid nog vele malen hoger, omdat niet iedereen zich met letsel door illegaal vuurwerk meldt bij een spoedeisende hulp of ziekenhuis.

Tijdens bovengenoemde jaarwisseling waren er meer ernstige verwondingen gemeld door artsen, en de slachtoffers waren daarnaast ook nog vele malen jonger. In totaal zijn tijdens deze jaarwisseling 8 handen geamputeerd, en 3 handen voor een groot deel geamputeerd. 36 vingers moesten operatief worden verwijderd, en minimaal 18 mensen zijn aan één of twee ogen volledig blind geworden.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Legaal vuurwerk moet, voordat het goedgekeurd wordt, veelvuldig gekeurd en getest worden. Dit vuurwerk moet aan wettelijke eisen voldoen, voordat het verkocht en gekocht mag worden. Bij illegaal vuurwerk is dit dus niet altijd gebeurd. Er wordt bij illegaal vuurwerk dus niet gezocht naar weigeraars en blindgangers; dit is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet afgaat zoals vooraf de bedoeling zou zijn.  De lont kan bijvoorbeeld veel te snel branden, zodat degene die het afsteekt niet genoeg tijd heeft om zichzelf in veiligheid te brengen.

Ook is illegaal vuurwerk vaak te zwaar, het bevat dan te veel kruit. De zeer harde knal die hier het resultaat van is, kan blijvende gehoorschade veroorzaken. Ook kan de kracht van de explosie dermate groot zijn, dat de explosie iemand kan verwonden en zelfs doden.
100.000 klapper 14kg


Schrijf een reactie

Let op, opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd

Comment are moderated